Getuigen zonder armen en benen

Bijzonder indrukwekkend getuigenis van Nick Vujicic, een jongen die is geboren zonder armen en benen.

Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn

Dit zegt Jezus die hier zo van harte uitnodigt. Hij richt zich tot mensen die moe zijn van het leven onder het juk van hun eigen zonde. Die verdriet hebben, niet in de eerste plaats over de zonden van anderen, maar over zichzelf. Tot zulke mensen die het meer dan zat zijn om steeds weer te vallen voor dezelfde zonden, al zijn die nog zo verborgen.

Jezus wist: er zijn mensen die heel goed weten dat het heel anders moet in hun leven. Misschien ken jij dat ook, een aanhoudende onrust, een leegte die door niks in deze wereld gevuld kan worden, een verlangen naar God misschien zelfs zonder dat je dat onder woorden kunt brengen. Je hebt spijt van je hardheid, en je ziet je eigen arrogantie en egoïsme. Je voelt je onrein vanwege je eigen gedachten en fantasieën die maar komen en gaan zonder dat je er grip op krijgt. Daardoor voel je je schuldig.

Hoe andere mensen jou beoordelen, of ze jouw strijd zien of niet, en of je christen bent of niet, dat verandert niets aan het feit dat je zelf heel goed beseft dat het toch niet goed met je gaat.

Lees meer: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn


Jezus Christus kan jou helpen!

God en zijn Zoon zagen vanuit de hemel de mensheid in nood. Hun harten branden van liefde voor de mensen, meer dan wie dan ook zich maar voor kunnen stellen. Zij zagen hoe de mensen leden onder de gevolgen van de zondeval, hoe er in hen een opstandigheid was gekomen, die zich verzet tegen Gods goede levenswetten. Die opstandigheid bestaat uit begeerten in ons. De Bijbel noemt dit: de zonde in het vlees. En daar is geen mens tegen opgewassen.

Door ontferming bewogen kwam Gods Zoon naar de aarde om ons te helpen. Jezus werd geboren als Mensenzoon.

De Bijbel beschrijft heel duidelijk dat hij echt als een mens, net zoals jij en ik, hier op aarde was. Met een gevoelsleven en met een eigen karakter.

Lees verder: Jezus Christus kan jou helpen!


Een kind van God!

Evert-Jan Slabbert (‘Jammi’) is geboren op 27 Juli 1993. Hij is genoemd naar twee godvrezende mannen: zijn grootvader Evert Hulsman en een geliefde broeder en vriend, Jan van Pareen. Hij leek wel wat op hen, hij had hun gevoel voor humor en plaagde ook graag de anderen een beetje.

Het was een heel gewone jongen, een die het leuk vond om over van alles en nog wat te praten, een die hield van cricket, rolschaatshockey, voetbal en computerspellen. Hij was gek op z’n vrienden in de gemeente, jong en oud, bracht graag tijd met ze door en zat graag met ze te chatten.

Jammi was bijna 15, toen hij te horen kreeg dat hij kanker had (leukemie).
Van de ene dag op de andere werd zijn levensterrein zo sterk ingeperkt, dat hij niet meer de dingen kon doen die hij zo fijn vond.

Lees verder: een kind van God!


Vergeving van zonden

Heb je wel eens gemerkt dat je haast onbewust tot God bidt om hulp te krijgen? Dat gebeurt vooral als je het ergens moeilijk mee hebt. Maar als je je eigen leven zat bent, realiseer je je des te meer hoe noodzakelijk het is om te bidden!

Jezus leerde zijn discipelen dat ze tot God moesten bidden om vergeving van hun zonden te krijgen en maakte hen ook duidelijk dat vergeving krijgen samenhangt met het zelf vergeven van anderen. Zij moesten op deze manier bidden: “God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” Dit gebed kun je lezen in hoofdstuk 6 van het evangelie van Mattheüs.

Lees verder: Vergeving van zonden


Wat betekent het Woord van God voor jou?

Bekijk een fotofilm waarin jongeren uitleggen hoe belangrijk het Woord van God voor hen is:

Tip: met de CC knop kun je de gewenste ondertiteling instellen!

Bekijk meer christelijke films online.


Christendom: regeltjes?

Heb je wel eens het idee dat christendom te maken heeft met regeltjes en wetjes? Bekijk dan dit filmpje over de normen en waarden (wetten) van het christendom (zie link hieronder).


Jeugdkerst 2011 – opbouwend en actief

Quad rijden en buksschieten, houten speelgoed maken, graffiti spuiten, meespelen in een Jazzband, bonbons maken of een eigen Christmas hit inzingen. Het kon allemaal tijdens Jeugdkerst 2011, een sfeervol kerstevenement voor jongeren en door jongeren, met een inhoudsrijk en opbouwend feest op de zaterdagavond.

Als je nog niet in kersstemming was, dan werd je er nu wel helemaal in ondergedompeld. 700 jongeren kwamen op 17 december 2011 vanuit het hele land verwachtingsvol naar Pagedal, de conferentielocatie van Christelijke Gemeente Nederland. Voor overdag een actief programma, ’s avonds een opbouwend feest met als thema: Een leven voor Gods aangezicht.

Lees verder: Jeugdkerst 2011 – opbouwend en actief


Kerst wallpapers

De kersttijd is weer aangebroken. Om je computer ook in kerststijl aan te kleden, kun je gebruik maken van deze gratis kerst wallpapers!

kerst wallpapers


Weer naar school…

studentsHeb je er wel eens aan gedacht hoe kostbaar je schooltijd is? Als je vijf dagen in de week met dezelfde mensen op dezelfde plek samen bent, is het misschien moeilijk het belang ervan te zien in het grote geheel van je leven…

September is dit jaar verrassend snel gekomen, en voor de meeste tieners betekent dat weer naar school gaan. In de regel roept dat gemengde gevoelens op, met gedachten aan huiswerk en stress na een ontspannen zomervakantie, maar ook gedachten aan de gewone veilige en prettige regelmaat en het plezier om je vrienden weer te zien.

Lees meer: Weer naar school »